دکتر فرشته شکیبائی

فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان


نشست تلویزیونی درباره او

مقایسه اثر انگشت بیماران اسکیزوفرنیا با افراد عادی -1

مقایسه اثر انگشت بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا با افراد غیر مبتلا-1

از آنجایی که سه ماهه دوم جنینی، دوره حساس مهاجرت وسیع سلولهای عصبی به کورتکس و همچنین مهاجرت سلولهای پوستی نوک انگشت، برای تشکیل خطوط پوستی می باشد، وجود تفاوت در خصوصیات خطوط پوستی بیماران، ممکن است دال بر این باشد که پیش از تولد، به جنین آسیبی وارد شده است. عدم تقارن نوساندار خطوط پوستی نیز اخیراً برای بررسی اختلالات تکاملی مورد استفاده قرار گرفته است.

روشها: خطوط پوستی نوک انگشت 290 بیمار اسکیزوفرنی و 290 فرد غیر مبتلا که از نظر جنس، سن و فرم بدن همسان شده بودند، از نظر چهار خصوصیت پوستی (شکلهای خطوط انگشت، خط شماری خطوط، عدم تقارن نوسان دار خط شماری خطوط و خطوط ثانویه) مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج: میانگین خط شماری سبابه چپ گروه بیماران کمتر از گروه کنترل بود. آزمون «تی- جت» بین خط شماری سبابه راست و چپ گروه بیماران، تفاوت آماری معنی داری نشان داده (05/0> P) اما در گروه غیر مبتلا تفاوت معنی دار مشاهده نشد (05/0< P). با توجه به این که تفاوت بین خط شماری سبابه های گروه بیماران معنی دار و بیشتر از گروه شاهد بوده، عدم تقارن نوسان دار خط شماری گروه بیماران بزرگتر از گروه ها شاهد میباشد.

بحث: خط شماری انگشت اشاره چپ، ممکن است یک نشانگر بیولوژیک برای غریال کردن افراد مستعد به بیماری اسکیزوفرنیا باشد. بزرگترین عدم تقارن نوسان دار در بیماران نشان دهنده ظرفیت پایین تر آنها برای تحمل تأثیرات نامطلوب محیطی در مقایسه با غیر مبتلایان می باشد. این یافته ها با توجه به زمان شکل گیری خطوط پوستی می تواند حاکی از نقش صدمه سه ماهه دوم جنینی در بروز اسکیزوفرنیا باشد.


آدرس مطب : چهار راه رودکی نبش کوچه مسجدحجتیه یا کوچه 25 بین ساختمان امام علی و سوپرمارکت سمیرامیس طبقه دوم
تلفن : 36287651 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بخش عصب درمانی مطبصفحه اصلیدانلود فایلنمایش سایتهای دیگرمطالب و مقالاتخدمات مطببرنامه هفتگیسوالات پزشکیکتاب غذاهای سردی و گرمیپیامهای کاربرانسایتهای دیگربیوگرافی