دکتر فرشته شکیبائی

فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان


نشست تلویزیونی درباره او

بررسی اثر هیپنوتراپی بر کاهش درد و اضطراب ناشی از فیزیوتراپی

بررسی اثر هیپنوتراپی بر کاهش درد و اضطراب ناشی از فیزیوتراپی بیماران بستری در بخش زنان بیمارستان سوانح و سوختگی اصفهان

خلاصه
مقدمه:
به دلیل درد و اضطراب بالا در بیماران سوخته که به خصوص حین انجام پروسههای درمانی از جمله فیزیوتراپی شدت می یابد، به کارگیری روشی کمکی مانند هینوتراپی ضروری به نظر میرسد.

مواد و روشها:
این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی میباشد. حجم نمونه معادل 44 نفر بود که به دو گروه 22 نفره تقسیم شدند. برای گروه اول چهار جلسه هیپنوتراپی انجام شد و در گروه دوم مداخله ای صورت نگرفت. میانگین درد و اضطراب در هر دو گروه قبل و بعد از مداخله بوسیله پرسشنامه خودسنجی Visual Analogue Scale(VAS)، اندازه گیری شد و سپس بعد از هر جلسه هیپنوتراپی در گروه اول و به طور همزمان در گروه دوم، بار دیگر اندازه گیری تکرار شد. با استفاده از آزمون t-test، تجزیه و تحلیل دادهها انجام گردید.

نتایج:
برطبق نتایج آزمون t-test، در گروهی که هیپنوتراپی در آن انجام گرفت، درد و اضطراب نسبت به گروه کنترل به طور معناداری کاهش یافت (001/0 >P)

بحث:
براساس نتایج، فرضیه برابر بودن میانگین درد و اضطراب در دو گروه رد شد و میتوان نتیجه گرفت که هیپنوتراپی میتواند به عنوان روشی کمکی در فیزیوتراپی سوختگی موثر باشد.

کلید واژهها: هیپنوتراپی، درد، اضطراب، سوختگی، فیزیوتراپی


آدرس مطب : چهار راه رودکی نبش کوچه مسجدحجتیه یا کوچه 25 بین ساختمان امام علی و سوپرمارکت سمیرامیس طبقه دوم
تلفن : 36287651 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
دانلود فایلنمایش سایتهای دیگربخش عصب درمانی مطبصفحه اصلیمطالب و مقالاتخدمات مطببرنامه هفتگیسوالات پزشکیکتاب غذاهای سردی و گرمیپیامهای کاربرانسایتهای دیگربیوگرافی