دکتر فرشته شکیبائی

فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان


نشست تلویزیونی درباره او

اثربخشی هیپنوتراپی بر کاهش درد سوختگی

اثربخشی هیپنوتراپی بر کاهش درد سوختگی : کارآزمایی بالینی کنترل شده
چکیده مقاله

مقدمه:
سوختگی حادثه ای شایع با عوارض مختلف از جمله درد، اضطراب، افسردگی و یادآوریهای مزاحم میباشد. این عوارض به طولانی شدن دوره بهبودی و درمان می انجامد و حتی عوارض بلند مدتی چون یادآوری صحنه حادثه، حتی بعد از درمان به جای می گذارد. استفاده از داروهای ضد درد و آرام بخش بدون ضرر و زیان نیست و تاثیر رضایت بخشی نیز ندارد. لذا لزوم بکارگیری روشی با بیشترین کارآیی و کمترین ضرر احساس میگردد. در این مطالعه از هیپنوتیزم استفاده شده است.

روشها:
در یک کارآزمایی بالینی، 44 بیمار مبتلا به سوختگی و بستری شده در بیمارستان به طور تصادفی به دو گروه مداخله و شاهد تقسیم شدند. برای گروه مداخله 5 جلسه هیپنوتیزم انجام شد. با پرسشنامه Visual Analogue Scale، قبل و بعد از هیپنوتیزم درد و احساس سوزش و خارش و میزان تکرار صحنه حادثه اندازه گیری شد. اطلاعات توسط آزمون آماری t در نرم افزار SPSS تحلیل گردید.

نتایج:
درد، سوزش، خارش و تکرار صحنه حادثه در گروه هیپنوتیزم شونده (آزمایش) به طور معنادار نسبت به گروه گواه کمتر بود (05/0>P)

بحث:
به نظر میرسد بتوان از هیپنوتیزم به عنوان یک روش کمکی در درمان سوختگیهای شدید استفاده نمود. برای متداول شدن بکارگیری این روش باید پژوهشهای تکمیلی دیگری انجام گردد.

واژههای کلیدی: هیپنوتیزم، درد، تکرارصحنه حادثه، سوختگی، طب جایگزین، کارآزمایی بالینی


آدرس مطب : چهار راه رودکی نبش کوچه مسجدحجتیه یا کوچه 25 بین ساختمان امام علی و سوپرمارکت سمیرامیس طبقه دوم
تلفن : 36287651 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بخش عصب درمانی مطبصفحه اصلیدانلود فایلنمایش سایتهای دیگرمطالب و مقالاتخدمات مطببرنامه هفتگیسوالات پزشکیکتاب غذاهای سردی و گرمیپیامهای کاربرانسایتهای دیگربیوگرافی